DELA

Kortrutten – döds-stöten för Degerby?

Efter att ha studerat planerna för kortrutt, specifikt den del som berör Föglö, fylls jag med oro.

Degerby är en pärla i den åländska skärgården och ligger vid farleder som varit i bruk sedan vikingatid. Det vackra faret genom Embarsund och vidare mot Finnö/Sälsö är en populär led under sommaren. Under högsäsong är Degerby ett populärt etappmål för många båt och cykelturister. Det är en vacker liten stad, med en välfungerande butik, sevärdheter och aktiviteter. Föglöborna är driftiga och ordnar en myckenhet av aktiviteter som livar upp sommaren. När jag läser planerna för Föglös del, undrar jag om man alls funderat på hur trafikströmmarna kommer att påverkas och hur detta i förlängningen påverkar Degerby.

Vägsträckningen till den planerade bron vid Spettarhålet, kommer i ett slag att förvandla Degerby från att ha varit en knutpunkt i trafiken, till en avkrok för bil och cykeltrafik. Broar och vägbankar vid Spettarhålet och Jyddö kommer att påverka båttrafiken.

Ur seglarsynpunkt är en öppningsbar bro det enda rimliga alternativet. Även en fast bro på 19 meter fri höjd begränsar trafiken och kommer även att bli en styggelse, visuellt i det låglänta landskapet. Men även en öppningsbar bro kan vara problematiskt. Beroende på öppningsintervall, kan ett stort antal båtar vara tvungna att invänta öppning. Vid Lemström är det ett mindre problem, men i de trånga faren vid Föglö kan det bli ett problem.

Återstår då att i stället ta färjfaret och inte alls vika in i Degerby. Ett ökat antal fritidsbåtar i färjfaret är inte heller något som är önskvärt ur sjösäkerhetssynpunkt.

Skräckscenariot är att antalet turister sjunker drastiskt och att Degerbybutiken dör. Stugturister bunkrar hemma och far aldrig via Degerby. Fritidsbåtarna passerar förbi. Är det så vi vill ha det?

Anders Gustafsson