DELA

Kortrutten är nödvändig

Det är med stor frustration som vi, undertecknade Föglöbor, har tagit del av den senaste tidens skriverier i tidningarna, där man felaktigt kunnat få intryck av att det inte längre finns stöd för kortrutten i skärgården.

De senaste tio åren har Föglölinjens turlista minimerats, så att vi inte på många år haft en turlista som motsvarar basbehovet. Detta har i många år påtalats av kommunens trafikkommitté, utan resultat. Man har skyllt på pengar. Därför har vi länge, länge väntat, hoppats, blivit besvikna, väntat igen och inte slutat hoppas på att kortrutten äntligen skulle börja förverkligas.

Då nu landskapsregeringen äntligen fattar ett sådant beslut, som är helt nödvändigt för en levande skärgård, vill vi å det kraftigaste uttrycka vårt stöd för detta projekt. För att Föglö ska vara en attraktiv boplats också framgent måste kortrutten förverkligas!

Maria Boström, Bodil Berg, Alfons Boström, Laila Butane, Santa Butane, Janis Butans, Ann-Iréne Dahlgrén, Ilse-Maj Dahlgrén, Jan Dahlgrén, Daniel Englund, Stefan Eriksson, Taina Eriksson, Stig Fellman, Mickael Franzén, Ramona Franzén, Martins Gulans, Christer Gustafsson, Helena Gustavsson, Heli Gåvefeldt, Jesper Gåvefeldt, Susanne Hellström, Andreas Henriksson, Caroline Henriksson, Sofia Henriksson, Otto Hojar, Tiina Hämäläinen, Maria Högnabba, Anneli Jansson, Conny Jansson, Emilia Jansson, Göran Jansson, Monica Jansson, Brage Johansson, Inga-Lill Johansson, Jerker Johansson, Lena Johansson, Tina Juslin, Rawang Khwannak, Anda Kleinberga, Stefan Laine, Cornelis Lundin, Benny Mattsson, Birgit Mattsson, Elin Mattsson, Henrik Mattsson, Per-Erik Mattsson, Margareta Nordblom, Eva-Marie Olofsson, Veronica Olofsson, Liene Priedniece, Agneta Raitanen, Esa Raitanen, Agita Rubina, Kristine Rusina, Maris Rusins, Johan Snällström, Sofia Sommarlund, Emil Sundblom, Estrid Sundblom, Madelene Sundblom, Torsten Sundblom, Evelina Sundelin, Marina Sundelin, Tilda Svedberg, Maria Svedmark, Kim Tähtinen, Edgars Zeltins