DELA

Kortrutt, tunnel, flakfärja

I mastodontutredningen om kortrutt dras slutsatsen att färjpass så lång som möjligt bör byggas bort eftersom det är ett dyrt, ineffektivt transportsätt som är känsligt för störningar, teknik, väder etc.

Trots detta anser nuvarande regering att ”man vet bättre” och beställer ytterligare en öppen flakfärja inkl. en ny bro nästan lika hög som Färjsundsbron, och en ny hamn på Gripö.

Besparingarna i restid (cirka 1,5 timme) och pengar på södra linjen görs genom att man kortar ner färjpasset och går till Hasterboda istället för till Långnäs.

Denna besparing på södra linjen görs oberoende om man fortsätter vidare från Hasterboda på en ny öppen flakfärja, på Skarven eller via en tunnel.

En bidragande orsak till att man vill bygga ny bro och ny hamn på Gripö är att man inte hinner ladda batterierna på flakfärjan om man ska gå ända till Degerby, 10 minuter till!

Fast förbindelse till Föglö betjänar inte enbart Föglöbor utan förkortar färjpassen för hela Södra linjen ända till Galtby. Det vill säga det innefattar hela Ålands södra förbindelsen österut till Galtby (vidare till tex Åbo), Kökar, Kyrkogårdsö osv.

Bygger man en tunnel står konsumenten för energikostnaden och där tillhörande risk. Likaväl som konsumenten, jag själv, betalar drivmedlet till min bil när jag kör över Färjsundsbron betalar jag själv drivmedlet för min bil när jag kör genom tunneln, vare sig det är diesel, el, bensin, gas osv. Vilken oerhörd lättnad för landskapsregeringen att slippa sitta och rågissa vad energipriset är 10-20-30+ år fram i tiden!

Minister Nordberg sminkar verkligen grisen när han vill kalla Hastersboda för ”Det Nya Långnäs” trots att det återstår ett pass på en öppen flakfärja innan man defacto är i Långnäs!

Minister Nordberg säger att man valt ny bro till Gripö, ny hamn på Gripö och ny flakfärja för det är det mest kostnadseffektiva alternativet. Det kan inte Minister Nordberg veta eftersom man inte undersökt tunnelalternativet. Man hävdar till exempel att provborrningar längs hela tunnelsträckan är en förutsättning för att göra en vettig analys men man har inte provborrat?

Minister Nordberg framhåller tvärsäkert att detta måste genomföras NU-NU några veckor före valet, annars går det åt skogen med ”allting” inkl. kortrutt . Märkligt tidsperspektiv med tanke på att kortrutten behandlats i 10-15 år och beräknas stå i 40-80 år.

Minister Nordberg säger att detta är den tredje regeringen som har kortrutten på sitt bord. Uppenbarligen har dom två tidigare regeringarna kunnat uppbåda tillräckligt politiskt ansvar, politisk mognad och politisk integritet för att kunna säga till väljarna ” Vi har jobbat hårt med detta hela mandatperioden men inte nått riktigt ända fram i denna för Åland så viktiga fråga, därför lämnar vi över stafettpinnen till nästa regering att slutföra vad vi påbörjat” .

Om inte den tredje, nuvarande regeringen, har förmågan att uppbåda dessa egenskaper utan rusar vidare på inslagen linje så är risken stor att vi konsumenter, slutanvändare, resenärer, väljare inom all överskådlig framtid sitter fast i en färjkö på en ödslig parkering på Gripö och väntar på att en flakfärja ska ladda batterierna och ta oss till Långnäs.

Det känns tungt att behöva tänka så.

DAN WIKINGSON