DELA

Kortrutt och koldioxid

Mikael Staffas skriver igen om kortruttens fördelar, denna gång med ett, som det förefaller, nyvaknat intresse för miljöfrågor. Staffas motiverar den största avsiktliga miljöförstöringen i Ålands historia med att man minskar koldioxidutsläppen. Javisst, kortrutten ger lägre koldioxidutsläpp – om man är 30 år efter sin tid! Hela MKB:n baseras på ett system med 30 år gamla fartyg utan hänsyn till teknikutvecklingen.

Staffas redovisar siffror över koldioxidutsläpp från 2001, finns det verkligen inga nyare siffror? Det tycker jag visar på ett skrämmande ointresse för miljöfrågor inom LR. Siffran 49 500 ton CO2 motsvarar en bränsleförbrukning på ca 16 000 ton diesel. Skrämmande mycket men stämmer siffrorna?

Södra linjens fartyg Gudingen, Skiftet och Ejdern förbrukar totalt per år ca 1600 ton när Galtby-turerna räknas bort. Skarven förbrukar drygt 1300 ton, totalt 2900 ton. Förbrukar övriga linjer tillsammans 13 000 ton?

Lösningen på utsläppsfrågan är inte att förstöra miljön på Föglö för en relativt måttlig utsläppsminskning. Färjorna i skärgårdstrafiken är överlag gamla och behöver snart bytas ut. Skarven är nyast men värsta bränsleslukaren. Att ersätta den med en eldriven färja är helt rätt, men varför kan inte en elfärja gå 10 minuter längre tid och köra ända till Degerby? Ett tips, en dubbeländad färja är mindre energieffektiv än ett normalt skrov.

Den energibesparingen kan räcka för ökad aktionstid. Inga utsläpp från färjan och inga extra utsläpp från bilar och miljön förblir orörd.

En ny färja till Kökar kan genom bättre skrovform få effektbehovet minskat med ca 20 %. Genom att bygga en elhybrid, alltså kombinerat el- och dieselmaskineri kan man spara ytterligare nära 20%. Då har vi reducerat koldioxidutsläppen med nästan 1/3 jämfört med dagens färjor. Om man sedan är riktigt miljövänlig så kör man på biobränsle.

Och skulle man vara riktigt smart så sätter man äntligen igång med lokal biogasproduktion och kör motorerna på biogas, Obs inte LNG! Då reduceras CO2 utsläppen med ytterligare minst 70 %. Totalt har koldioxidutsläppen minskats med 80 % och biogasverket minskar dessutom utsläppen av metangas, som är ungefär 30 gånger värre än koldioxid. Mångdubbel miljövinst.

När det gäller snabbgående passagerarbåtar för Staffas ett mycket rörigt resonemang. Varför blanda in Galtby? En snabb passagerarbåt kan halvera körtiden till Långnäs från Kökar. Den kan köra in till Mariehamn på 1 timme och 45 minuter. Den behöver en besättning på tre, kanske bara två man. På en tur Kökar Längnäs förbrukar den ca 350 liter medan Gudingen/Skiftet behöver minst 770 liter.

Den kan köras på biodiesel (fiskdiesel) och bli i det närmaste utsläppsfri. Den kan under åtta månader om året ersätta en dubbeltur med en bilfärja och själv hinna med två dubbelturer och ändå vara mycket billigare i drift. Hur är det, är det transport av bilar som är det primära i skärgårdstrafiken eller är det mänskor? Färre personbilar på färjorna ger mer plats för nyttotrafik.

För övrigt vore det på tiden att LR börjar elektrifiera linfärjorna. Ålands Teknikkluster presenterade sin utredning 2013 och inget har hänt.

Ta samtidigt och påbörja konvertering till eldrift av de mindre frigående färjorna, det sparar också miljö och pengar.

Jan Grönstrand