DELA

Kortrutt = konkursruttför skärgården

Jag kan inte förstå att regeringen väljer att gå vidare med planerna på en kortrutt. Jag tycker att Ålands Natur och Miljö på ett förtjänstfullt vis har lyft fram alla nackdelar.

För Sottunga, Kökar och de andra skärgårdskommunerna i den kommande kommunen blir allt bara krångligare, dyrare och långsammare. Jag kan inte se några som helst fördelar med en kortrutt, som enbart krånglar till livet för en majoritet av de dom bor i Skärgården.

Jag hoppas att fler lyssnar på Harry Jansson och Carina Aaltonen, samt alla skärgårdsbor som argumenterar emot kortrutten.

Kortrutten riskerar att bli en konkursrutt – för alla inblandade!

Mats Granesäter

Skärgårdsvän