DELA

Kortrutt, en replik

Mikael Staffas har haft vänligheten att svara på min insändare men tyvärr får jag inte svar på frågorna. Jag förväntar mig mera kött på benen och utförliga uppgifter om kostnader och vinster.

Jag frågade om bro över Prästösund eftersom den ingår i den stora utredningen. Bra, då kan vi stryka den frågan. Utmärkt med elektrifiering av Töftöfärjan och helst alla vajerfärjor.

En fast förbindelse till Föglö i samarbete med Pargas, innebär att tunneln kommer att ingå i en större förbindelseled och inte längre kan betraktas som lokaltrafik. Det betyder att tunneln måste uppfylla EU-krav med separat utrymningsväg, alltså dubbla tunnlar. Kostnaden kommer med säkerhet upp över 200 miljoner, är det realistiskt?

Jag har inte fått något klarläggande om vinsterna i att köra Kökartrafiken från Hastersboda. Enligt uppgift är 12,4 miljoner budgeterat för vägar och färjfäste till östra Föglö. Med 40 års avskrivningstid, egentligen för lång tid, blir inbesparingskravet nära 500 000 per år för lönsamhet. För att Sottunga skall få sin trafik nämner Staffas nytt färjfäste på Sottunga. Den kostnaden antar jag blir i samma storleksordning? Alltså total investering på 20 – 25 miljoner. Inbesparingskravet stiger till 1 miljon.

Eftersom Skarvens kapacitet vissa tider inte räcker krävs en färja till på Degerbylinjen. Vad blir den kostnaden? Jag fick inget svar på frågan om förbindelser för icke bilburna passagerare Degerby – Hastersboda – Överö. Hur kommer den trafiken att se ut och vad kostar den? Jag hoppas på en tydlig uträkning av alla kostnader och vinster.

LR kan påverka miljön i färjetrafiken genom att välja biobränsle till färjorna och elektrifiera linfärjor och matarlinjer, bilarnas bränslen kan man inte påverka. Jag fick inte svar på frågan om vägbankar och vattenmiljön.

Många färjor är gamla och bör ersättas. En säker inbesparing får man genom att bygga nya energieffektiva färjor, inte genom dyra investeringar i vägar och färjfästen.

Jan Grönstrand