DELA

Kortrutt – bortslösade pengar

Läser i Ålandstidningen att landskapsregeringen skall lägga ut ännu mer pengar på konsulter för det vansinniga kortruttsprojektet. Ett projekt som kommer att öka landskapets kostnader utan att ge bättre och snabbare skärgårdstrafik. De marginella besparingar som uppnås genom att korta körsträckorna för bilfärjorna äts upp av ökade kostnader för väg- och brounderhåll för att inte tala om kapitalkostnaderna. Dessutom kan folk utan bil glömma att försöka komma ut i skärgården.

Det här är ett projekt som berör hela Åland, inte bara skärgårdsbor och sommargäster. Kostnaderna kommer att påverka landskapsregeringens budget i hög grad. Är det kanske därför man redan nu skär ner i budgeten för vård och omsorg? Nerdragningen av kommunernas landskapsandelar kanske också är ett led i att få råd med kortrutten?

När man skall göra en större investering måste man alltid jämföra olika alternativ och deras kostnadseffektivitet. Det gör åtminstone varje seriöst företag. Några sådana jämförande studier har landskapsregeringen inte gjort och tyvärr har inte heller lagtinget förstått att kräva alternativa lösningar. Bilfärjorna är gamla och energislösande, Skarven, som är nyast är dessutom värst! Bara genom att förnya båtbeståndet med moderna energieffektiva fartyg sparar man betydligt mera än genom kortrutten.

Kortrutten passar inte in i ett hållbart samhälle. Det är en satsning på ohämmad bilism där icke bilburna kommer i kläm. Regeringspartiernas politiker tycks inte ha några som helst kunskaper om miljö och hur man måste tackla klimatfrågan. Lika lite tycks de begripa sig på ekonomi. Med de miljoner man redan lagt ut och nu tillkommande konsultkostnader hade man kunnat få igång en energismart snabbåtsförbindelse, som verkligen gett skärgården bättre förbindelser och dessutom sparat pengar.

Jan Grönstrand