DELA

Kortrutt är kostnadseffektivt och skapar utveckling

Också Åland har ett pressat ekonomiskt läge. Investeringsbehovet är stort och intäkterna i landskapsekonomin räcker inte till. Då blir det nödvändigt att de satsningar som ändå görs samtidigt har en tydlig inbesparande effekt.

Det senaste utspelet från LR berör upphandling av en ny färja. Enligt uppgift till en kostnad om 15-25 miljoner euro. Pengar som landskapet kommer att tvingas låna till den dagen fartyget ska betalas.

Det nya fartyget ska enligt infrastrukturministern troligen sättas in på linjen Åva-Osnäs. Resultatet blir högre driftskostnader på en rutt som inte blir en endaste centimeter kortare. En ny färja på rutten kräver också två nya färjfästen.

Kortruttstanken lyser med sin frånvaro i landskapsregeringens handlande.

Det går inte att skåda de nödvändiga ekonomiska fördelarna av denna satsning och inte heller torde ett omedelbart behov av en kapacitetsökning finnas för just den linjen.

Men det är ju valtider förstås.

Vi anser istället att utbyggnaden av kortrutt inom skärgårdstrafiken behöver komma igång så fort som möjligt. Lr:s plågsamma snigeltakt måste få ett slut.

Kortrutten skapar ekonomiska fördelar för landskapet och resemässiga fördelar för de allra flesta inom regionen. Kortrutt minskar också behovet av fartyg i landskapsflottan vilket självklart minskar behovet av satsningar i nya fartyg. De äldsta fartygen kan tas ur drift utan att nya behöver införskaffas.

Innan landskapet bestämmer sig för nya fartyg så måste vi i varje fall veta var de nya fartygen ska trafikera.

Kortruttsutbyggnaden bör inledas så fort som möjligt med ett färjfäste på Östra Föglö/Hastersboda. Arbetet med förbättrad trafik mellan Föglö och fasta Åland måste fortsätta där en fast förbindelse är slutmålet. Arbetet med ett nytt färjfäste på nordvästra Sottunga måste komma igång.

Genom ovanstående insatser skapar vi grunden för en kortrutt som medför driftsinbesparingar för landskapet och framtidstro för den åländska skärgården.

Mikael Staffas lagtingskandidat för Liberalerna

Mats Perämaa lagtingsledamot för Liberalerna