DELA

Korten på bordet Österlund!

Det tillhör inte vanligheten att tjänstemän i beredande organ ger sig in i den politiska debatten. Chefen för landskapets trafikavdelning, Yvonne Österlund, väljer att göra det angående Vårdöbron där hon i en insändare hävdar att ”en ny bro är tekniskt, ekonomiskt och riskmässigt mer fördelaktigt.”
Uttalandet gör hon dagarna innan lagtinget ska debattera och besluta om den aktuella frågan. Är det en tillfällighet eller försöker hon som chef för den beredande tjänstemannastaben aktivt påverka det politiska beslutet?

De uppgifter som Österlund för fram i sin insändare borde väl finans- och näringsutskottet likaväl som lagtingets ledamöter redan fått ta del av i beredningen av ärendet. Eller har något nytt kommit fram sedan frågan överfördes till lagtinget? Om det är så bör informationen omedelbart ha tillförts lagtinget genom ansvarig minister.
Eftersom Yvonne Österlunds inlägg har stor politisk och ekonomisk betydelse har det definitivt också ett allmänintresse. Därför ber jag att hon snarast offentligt redovisar de kalkyler som hon stöder sig på och som visar att en nybyggnad av Vårdö bron också är ekonomiskt fördelaktigare än att renovera den gamla.
Rolf Granlund (ÅF)

Det finns inget i min insändare som inte avdelningen under behandlingen både i regeringen och finans- och näringsutskottet fört fram. Underlaget finns i konsultrapporterna och nuvärdeskalkylen. Utgående från detta material har avdelningen föreslagit en ny bro. Det är vår skyldighet att lägga fram det alternativ som är mest fördelaktigt i ett långt perspektiv så fort vi har ett underlag som vi bedömer tillräckligt. Vi är dock inte emot att renovera bron om så bestäms. Om något är oklart i min insändare eller i frågan i övrigt, så återkom gärna direkt till oss på avdelningen så gör vi vårt bästa för att belysa situationen ytterligare.
Yvonne Österlund
Avdelningschef på Trafikavdelningen