DELA

Korta färjpass billigare

Intressant att höra infrastrukturminister Veronica Törnroos (VT) och hennes ”sanningar” om restiden med norra linjen i förhållande till minister Mats Perämaas (MP) ruttförslag i TV24.
Vill ställa frågan: Vad är skillnaden på följande rutter från Torsholma till fasta Åland?
Sträckan Brändö Torsholma – Kumlinge är samma i båda förslag och bortlämnad.

Färja (Knipan) Kumlinge-Hummelvik = 1 timme 25 minuter
Bil över Vårdö, 11 kilometer
Färja över Prästö sund 10 minuter
Bil till Mariehamn, 33 kilometer
Summa: färja 1 timme 35 minuter samt 44 kilometer väg.

Bil över Kumlinge, 11 kilometer
Färja (Grisslan eller Ejdern) Snäckö-Överö-Långnäs = 1 timme 40 minuter
Bil till Mariehamn, 27 kilometer
Summa: färja 1 timme 40 minuter samt 38 km väg.

Svar: 5 minuter restid på färja eller 6 kilometer väg.
Den stora skillnaden är ekonomisk såsom antalet färjor och hamnar som behövs för 2 ”långlinjer”, samt problematiken med lång arbetstid (övertid) vilket talar emot VT:s förslag och för MP:s alternativ som bygger på kortare färjpass.
Färjresenär