DELA

Kort replik till MSM

Mitt korta svar till MSM blir att helt enkelt citera stadsdirektören ur söndagens Ålandstidning.

Citat ett. ”Byggnadsnämnden kan inte göra sig till domare och granska lagligheten i stadsstyrelsens beslut”.

Dvs att Ordföranden Camilla Hägglund gjorde en egen beredning var fel. Varför hon, som är jurist, gjorde den får MSM och andra fundera på själva. Att beslutet i nämnden var enhälligt beror på att vår representant inte kunde närvara på det mötet, annars hade det knappast varit det.

Citat två. ”Men jag tycker inte att stadsstyrelsen skulle ha fört en diskussion om [byggnadsnämndens beslut]. Det borde ha varit ett enhälligt beslut om att anföra besvär, om man ska ha någon slags principer.”

Och det var just bristen på principer och viljan att följa lagen som jag kritiserade i min insändare.

Att jag fortfarande inte har stort förtroende för stadsstyrelsens ordförande beror på att den ledande tjänstemannen i staden, Stadsdirektören, alltså känner sig tvungen att besvära sig mot beslut som tas i stadsstyrelsen. Det kallar i alla fall jag att förvaltningen haltar. Det är väldigt sällsynt om man ser till våra närområden.

Vad sen MSMs inställning till centrumplanering än är, så står den inte över lagen.

Härmed avslutas debatten om det här ärendet för min del.

Igge Holmberg (S)