DELA

Korsade fingrar i predikstolen

Bäste Kent, hänvisande till din insändare i NÅ.
Med all respekt för Din apologi rörande friheten för olika yrkesgruppers rätt att bete sig efter förgottfinnande kan jag inte låta bli att tala om för Dig att den yrkesgrupp Du representerar till skillnad från de Du uppräknar, har till uppgift att bland annat förmedla normer för mänskligt beteende.
Eftersom inte bara en, utan flera av Dina kolleger agerat emot de principer Ni förespråkar, om än i dag i uppluckrad form, kan jag för min del konstatera att trovärdigheten i många fall är förbrukad. Därför brukar jag under mina sällan förekommande kyrkobesök undra ifall inte kyrkans representanter håller ”their fingers crossed” när de förmedlar etiska levnadsregler för de okunniga från sin predikstol.
Gustaf Saurén
Sottunga