DELA

Korrekt om Pommerndockan

I torsdagens tidning har ingenjör Claes Ekström några felaktiga påståenden om upphandlingen av docka till museifartyget Pommern. Det hade varit lätt att med ett telefonsamtal ta reda på fakta. Därmed undviker man att sprida oro bland medborgarna. Här kommer våra korta svar:

• Bottenpliktning ner till berg är gjort runt fartyget. Dockan kommer att ligga litet norrut och litet västerut från nuvarande läge så kunskapen om totaldjupet finns och kommer i en PM att tillställas alla anbudsgivare inför beräkningen av pållängderna.

• Pumpsystemet för dockan ingår i entreprenad nr 2 som ges ut de närmaste veckorna och inkluderar VVS, verkstadsbyggnaden och kobryggan.

• De bärande pålarna slås ner till berget genom bottenplattans och väggarnas skyddsrör. Efter det avlägsnas ballasten och de vattentäta mellanväggarna efterhand. Pålarna förankras i berg och dockbotten och en tung, armerad pågjutning utförs. Entreprenören ska visa en detaljerad plan över de olika arbetsskedena.

• Stålporten är inte planerad som flytande. Om den mot förmodan någon gång måste öppnas sker det med mobilkran från pråm.

• Vid vattentömd docka är flytkraften större än dockans egen och Pommerns vikt. Därför är dockan ankrad i pålarna som är ankrade i berg.

• Kölblockens höjd och möjligheten att avlägsna varje enskilt block ger ett tillräckligt utrymme för reparationsarbeten under fartygets botten.

• På kajen, mellan verkstaden och kobryggan, mitt för fartyget, finns förstärkt plats för mobilkran för lyft över hela fartygets däck och rigg.

I totalkalkylen och finansieringsplanen på 6,6 miljoner euro finns allt medräknat, inklusive oförutsett, för en komplett, färdig och användbar Pommerndocka, verkstad, trädäck mot land och anslutningsbrygga till Sjöfartsmuseet.

Kommittén för planering av docka till Pommern