DELA

Korrekt iakttagelse

Tack Gunnar S för ditt inlägg. Kritiken som du för fram är befogad när det gäller trafiksituationen i den åländska skärgården. Avsaknaden av tillräckliga resurser är tydlig, när vi nu återigen får uppleva konsekvenserna. Skärgårdens befolkning, företag och övriga flitiga användare har under många år krävt en förändring.

En förändring som nu är på gång, genom kortrutten. Uppenbarligen önskar många att det skall ske omedelbart, detta ter sig dock inte möjligt. Samtidigt som trafiken anpassas, nya färjor förbereds med mera, så planeras även för utökad kapacitet till sommaren till vissa delar. Bokningssystemets avbokningsregler ses över för att tillföra avbokade meter tidigare mm.

Min vilja är att bokningar för den turismtrafiken med främst bussar, skall öppnas upp tidigt under hösten, fast de slutliga turlistan inte är fastlagd. Detta är möjligt bara viljan finns. Genom detta skall bussturismen ha bättre möjlighet att återuppstå i skärgården

Det jag vill tydliggöra är att det finns olika planer som kontinuerligt är under arbete för en förbättrad trafiksituation i skärgården.

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA