DELA

Korrekt ersättning för flyktingmottagning

Det blev inte rätt den här gången heller. Om man vill föra en sansad debatt om flyktingpolitik bör man sträva efter att ha god insikt i och kunskap om hur systemet fungerar i verkligheten. Jack Sjölund blandar ogenerat ihop ersättningsnivåer, belopp och vem som får ta emot ersättningarna i sin insändare i Ålandstidningen (28.2.2012) och han beskyller landskapets socialvårdsbyrå för att ha lämnat felaktiga uppgifter till media.

En sak är den ersättning som Mariehamns stad får för att anordna tjänster för flyktingmottagning baserat på ett avtal med landskapsregeringen. En annan sak är vilka bidrag en person med flyktingstatus får. Som det framgick i de uppgifter som socialvårdsbyrån gav till tidningen Nya Åland (24.2.2012) är ersättningen enligt avtalet LR har med Mariehamns stad för flyktingmottagning 518,58 euro/månad för flyktingbarn under 7 år och 158,38 euro/månad för övriga flyktingar. Detta betalas till Mariehamns stad för kostnader som Mariehamns stad har för åtgärder som stöder integration för flyktingar, till exempel tolkservice, undervisnings- och kulturtjänster.

Som det framkom i reportaget betalas inte dessa belopp ut direkt i handen till flyktingarna utan de betalas till Mariehamns stad. Utöver detta ersätter landskapsregeringen Mariehamns stad för kostnader för utkomststöd för flyktingarna. Denna ersättning får Mariehamns stad under den tid personerna har flyktingstatus, vilket är 3 år. En person med flyktingstatus får i handen samma utkomststöd, bostadsbidrag och barnbidrag som övriga ålänningar. I dagsläget är det en person som har flyktingstatus på Åland.
Carina Aaltonen (S),
socialminister
Alexandra Oksman,
socialvårdsbyråchef
Ålands landskapsregering