DELA

Körning med vattenscooter skadar fågellivet i skärgården

Att det samhällsägda aktiebolaget Ålandsposten inköper vattenscootrar med avsikt att bjuda sina kunder på upplevelser är en dålig ide.

Vattenscootern kan framföras med hög hastighet och på mycket grunda vatten, just där sjöfåglarna håller till med sina kullar. Endast ute på öppet hav skulle det kanske vara möjligt att bedriva scootersport utan att störa djurlivet, men för att komma ut till öppet hav måste scooterpatrullen köra genom skärgården både på vägen ut och hem. Ofta gör vädret det omöjligt att köra scooter på havet och då kommer man naturligtvis att välja skärgården som nöjesfält för de äventyrs lystna kunderna.

Att nöjesköra med vattenscooter i hamnområden med samfällt, kommunalt eller landskapsägt vatten, är inte heller någon bra lösning. Badande människor, småbåtstrafik, yrkesfiskare och sportfiskare, kommer med all rätt att känna sig osäkra på grund av scootrarna som framförs med hög hastighet, av förare som inte känner området och som kan vara både hänsynslösa, ovana och nybörjare. Att scootrarna kommer att framföras med hög hastighet är helt säkert, på grund av att det är just hastigheten som gör scooteråkandet till en upplevelse. I slutändan är det skärgårdsborna som förväntas bjuda på skadorna som Ålandspostens scooterkunder kommer att förorsaka. Att sedan under vinterhalvåret ha ett antal vattenscootrar stående utan användning, verkar inte heller som ett särskilt intelligent beslut.

Varför inte i stället bjuda de gäster som är sugna på upplevelser på ridtur, sportfiske, gokartkörning, säljakt eller varför inte på en spännande skytteupplevelse på sportskytteföreningens skjutbanor, av organisationer och anläggningar som redan finns och som bara väntar på att få ta emot kunder.

Allmänheten har rätt att förvänta sig, att landskapsäga företag skall uppträda som goda föredömen och i verksamheten visa hänsyn till både ortsbefolkningen och miljön!

Jens Harberg