DELA

Kör inte över kommunerna

Från början när kommunerna blev skyldiga att upprätthålla räddningsväsendet fanns det 16 räddningsmyndigheter på Åland. Efterhand har räddningsmyndigheternas antal minskat genom att norra Ålands och södra Ålands kommuner var för sig bildade gemensam räddningsmyndighet.

År 2006 lagstiftade lagtinget en lag om räddningsväsendet där man gav kommunerna i uppdrag att utarbeta en samarbetsplan för en gemensam räddningsmyndighet för hela Åland alternativt att det skulle göras i samråd med landskapsregeringen.

I enlighet med lagstiftarnas vilja så beslöt södra Ålands och norra Ålands kommuner år 2008 att bilda en gemensam räddningsmyndighet ( RÅL ) som idag består av nio kommuner och har sitt säte i Jomala.

De övriga kommunerna har var för sig en egen räddningsmyndighet men köper de operativa tjänsterna av Mariehamns stad.

Man kan därför påstå att södra Ålands och norra Ålands nio kommuner hörsammat lagtingets önskemål att Åland skulle ha en räddningsmyndighet. Dock har Mariehamns stad och de övriga kommunerna inte velat ingå i RÅL.

Ändå så föreslår landskapsregeringen, genom ett lagförslag, att Mariehamns stad skall bli räddningsmyndighet för hela Åland.

Om nu landskapsregeringen väljer att köra över kommunernas självbestämmande så vore det väl naturligare att RÅL skulle bli räddningsmyndighet för hela Åland. De nio kommuner som samarbetar inom RÅL följer ju viljan till samordning. Dessutom så är Jomala som räddningsnämnd för hela Åland en bra kompromiss mellan stad och landsbygd då Jomala är Ålands befolkningscentrum.

Men landskapsregeringens centraliseringspolitik är antagligen mycket starkare än omtanken över det Åland som befinner sig utanför rondellerna.

Runar Karlsson (C)

Kommunstyrelseordförande i Saltvik.