DELA

Köptrognare får man leta efter

I torsdagens Nya Åland kan vi läsa orsaken till varför Vårdö inte längre är en skärgårdskommun. Enligt minister Nordberg beror de dels på att Vårdöborna ” vill fortsätta kunna åka till Åbo och handla” och dels på att systemet för genomfartstrafik missbrukats.

Köptrognare kunder än Vårdöbor får man nog leta efter. Det visar med all tydlig önskvärdhet engagemanget kring den egna butiken. Och om nu en och annan Vårdöbo far till Åbo och handlar. Vad är fel med det?

Det är ju inga lämmeltåg vi pratar om precis. Och ur en nationalekonomisk synvinkel är Åbo ett smartare val än Norrtälje. Nu finns det ju dessutom ingen statistik över hur många Vårdöbor som de facto brukar lösa årskort, så vilken statistik som ligger till grund för landskapsregeringens beslut är fortfarande oklart.

Vad gäller genomfartstrafik är vår uppfattning att färjanställda är ytterst noggranna vad gäller kontrollen av färdbiljetter.

Och om ministern anser att kontrollsystemet är för svagt, stärk upp det då istället för att krångla till och försämra livsbetingelserna för båda privatpersoner och företagare.

Veronica Thörnroos (C)

vicetalman

Mikael Lindholm (C)

lagtingsledamot