DELA

Koppling mellan sexuella trakasserier och etnicitet är inte relevant

Senaste rapporten från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att 22,9 procent av flickorna i yrkesläroanstalter och 21 procent av flickorna i gymnasiet på Åland utsatts för sexuellt våld. För att motverka sexuella trakasserier i skolorna behövs normkritiskt jämställdhetsarbete. Ålands Feministparaply har nyligen startat upp ett projekt för att arbeta med just detta. Att motverka sexuella trakasserier är ett komplext problem och det behövs stor kompetens och långsiktighet för att förändra attityder och motverka stereotypa könsnormer och sexuellt våld.

Vi behöver jobba med normer som hänger ihop med manlighet och som gör att vi fortfarande har ett samhälle där kvinnor trakasseras och objektifieras.

Så gott som samtliga av förövarna är män.

En koppling mellan sexuella trakasserier och etnicitet är i detta sammanhang inte relevant. Forskning har inte kunnat påvisa något direkt samband, och ”Hälsa i skola” undersökningen är gjord bland skolungdomar, var andelen inflyttade är väldigt låg.

Våld och sexuella trakasserier är följden av en snäv och våldsam maskulinitetsnorm som måste problematiseras, oberoende av etnicitet. Att flytta över fokus på ursprung av förövaren visar mer på främlingsfientlighet än en vilja att motverka sexuella trakasserier

Det är beklagligt att ta fokus från ett uppenbart problem som nu kommit upp till ytan då tystnadskulturen äntligen lite luckrats upp i och med metoo hösten 2017. Då 4000 åländska kvinnor slöt upp i en facebook-grupp och hundratals vittnesmål om sexuella trakasserier, övergrepp och våld delades. Där fanns vittnesmål från skolkorridorer, arbetsplatser, på krogen, i hemmet, i de offentliga rummen. Förövaren var känd eller okänd, ung eller gammal, tränare eller lärare, granne eller sambo, turist eller inflyttad, chef eller arbetslös, politiker eller tjänsteman. En bråkdel av dessa vittnesmål finns fortfarande att läsa på www.metoo.ax.

Vi har absolut ett problem. Men det handlar inte om etnicitet, religion eller ursprung. Det handlar om att kvinnor överallt hela tiden lever med risken att i någon form bli utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp.

ÅLANDS FEMINISTPARAPLY R.F.