DELA

Köp Saltvikarnas historiska mark!

Landskapsregeringen bör omedelbart tacka jag till Saltvikarnas erbjudande om att köpa mark och hus i Långbergsöda. Sälj sedan marken till personer som är beredda att respektera vårt örikes forntida historia.
Det finns många som skulle vara beredda att bosätta sig på dessa historiska marker och i stället för att skövla vårt gemensamma kulturarv vårda det och högakta det. Det är skrämmande att det finns människor som tycker att det är okej att gräva bort lämningarna efter de första åländska inbyggarna.
Det är lika horribelt som om man skulle godta att egyptierna skulle använda pyramiderna till vägfyllning. Fornfynden som finns i markerna mår bäst att ligga kvar i skyddad mark.

Att gräva upp dem förorsakar samhället stora kostnader och dessutom saknas möjligheter till konservering i tillräcklig grad. Det är verkligen synd att befolkningen i området piskar upp ett hat gentemot vårt historiska arv. Ge dem mark på kungsgårdarnas marker eller lös in fastigheterna LR! Att markerbjudandet enbart är i kraft tre månader visar egentligen att det handlar om något annat än ett ärligt erbjudande om markförsäljning.
Det verkar som om markägarna i sin girighet försöker slå mynt av förmånen att besitta områden med historia. Själv är jag markägare och har inte några fornfynd i någon högre grad på mina marker.
Trots det försöker jag förvalta markerna så att de skall finnas kvar för kommande generationer. Jag har ingen lust, och inget behov av att gräva sönder marken.
Jag ser min mark som ett lån från kommande generationer – inte som något som jag har rätten att konsumera.
”Historiestolt ålänning”