DELA

Koordinera drogpolitiken

Samordna drogförebyggande samt utbilda socialnämnderna
De flesta är överens, att vi kan bli mycket bättre på drogförebyggande arbete.

I dag arbetar vi och satsar olika. Socialnämnderna har ansvaret och socialsekreteraren verkställer besluten. Den som är insatt vet att socialsekreterarna är överhopade med arbete. Socialnämndsledamöterna är i regel fritidspolitiker med ett stort ansvar för invånarna. Tyvärr har de flesta ej tid eller råd att förkovra sig. Det viktiga drogförebyggande arbetet åsidosätts. Detta märks inte minst på kommunernas (och LR´s) hemsidor. De flesta har en rubrik med missbruksvård som hänvisar till köptjänsten från alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn, några har gamla länkar kvar.

Drogförebyggande arbete står det i princip ingenting om, mer än att några kommuner har som drogförebyggande insats att stöda tidningsprenumeration till elever.
Mina förslag på förbättringar är:
– obligatorisk utbildning för alla förtroendevalda i socialnämnderna.
– socialnämnderna utser kontaktpersoner inom varje enhet t.ex missbruk, handikapp,
äldre, barn). Anslag budgeteras till fortbildning/etc som hör till personens område.
– kommunerna samarbetar i drogförebyggande arbete.
– tillsätt en drogsamordnare/missbruksamordnare på Åland.

Vi måste samarbeta på många plan i vår kamp. Det räcker inte enbart med information, inte enbart med att spärra in de som missbrukar, smugglar eller langar. Kommuner, länder, polis, tull, sjö- och gränsbevakning, missbruksenheter, behandlingshem, sjukvård, föreningar, socialförvaltningar, föräldrar, anhöriga, skola och media, alla de är viktiga i kampen.
För att det ska vara möjligt behövs en samordnare.
Lis Karlsson (Lib)
Lagtingskandidat 234 och 522 Föglö kommunval