DELA

Kontrollerat och ansvarsfullt strandnära boende

Landskapsregeringens ändring av praxis angående strandnära boendet innebär att de inflyttade kan få bo på en strandtomt vid vattnet. Vi behöver inflyttning, och ett strandnära boende är kanske en av de bästa möjligheterna som speciellt skärgården och glesbygden har för att locka folk till sig.

En kontrollerad inflyttning innebär en vitamininjektion för regioner som kämpar mot avfolkning. Hela bygden lever upp, det byggs nya hus och befolkningen ökar.
Den nya praxisen medför enbart den ändringen att tomten kan gränsa till vattnet. I dagsläget måste det finnas en konstlad landremsa mellan tomten och vattnet för den som inte innehar hembygdsrätt. Denna landremsa är i praktiken värdelös, både för husägaren och för den som äger den, då den är belägen precis nedanför ett hus som bebos av någon. Det är inte frågan om någon grundläggande rättighet om det finns en konstlad landremsa mellan ditt hus och vattnet eller inte.
Kravet för att få jordförvärvstillstånd är att boendet är avsett för fast boende och sker på planerat område. I systemet finns två steg, det första är kommunen som planerar och styr bosättningen dit man vill och det andra är landskapsregeringen som beviljar jordförvärvstillstånd. På detta sätt kan man anse att inflyttningen sker på ett ansvarsfullt sätt och under kontrollerade former.

Denna ändring av praxis är helt möjlig enligt gällande lagstiftning. Jordförvärvslagen för Åland ( 1975:7) är stiftad i grundlagstiftsordning och med kvalificerad majoritet i lagtinget. Lagen reglerar inte strandskyddet eller planeringsinstumentet som tillhör kommunerna.
Roger Eriksson, kansliminister