DELA

Konstruktivt för körer

Under våren 2007 hade Mariehamns församling två kyrkokörer: St Görans kyrkokör med över 90-åriga anor och St Mårtenskören med snart 40 år i församlingens tjänst. Hösten 2007 har församlingen i dagsläget ingen aktiv kyrkokör. Vad har hänt? Vad ligger bakom detta genanta förhållande?
De senaste dagarna har vi i massmedia fått ta del av St Mårtenskörens dilemma och utspel.
När St Görans kyrkokör en aprilkväll vid kaffebordet blev akut avpolletterad beslöt körens styrelse, efter moget övervägande, att inte i offentligheten sjunga ut sin förlägenhet, utan att i stället försöka föreslå någonting konstruktivt inför morgondagen.

I en den 28 maj 2007 daterad skrivelse till Mariehamns församling föreslog styrelsen ”att församlingen i första hand temporärt tar steget tillbaka till en kyrkokör med förslagsvis det ursprungliga, under 70 år använda namnet Mariehamns kyrkokör. Aktiva sångare från St Görans kyrkokör och St Mårtenskören fortsätter den för vår församling så viktiga körverksamheten gemensamt under det nygamla körnamnet. Värvandet av nya körmedlemmar kan därmed koncentreras till en blandad kör.”

Styrelsen framhöll, att den ser förslaget som ett realistiskt steg framåt mot en naturligt anpassad och stärkt körverksamhet inom vår församling och att den därför med intresse avvaktar församlingens ställningstagande. Styrelsen nödgas konstatera, att den till dags dato inte erhållit något som helst besked.
Det har sagts, att St Görans kyrkokör hade ”äldre medlemmar”. Det kan vi instämma i, men det bör även sägas, att äldre människor älskar att sjunga och glädjas över den sociala gemenskapen i en kör. Men trivseln och glädjen får inte grumlas av överkrav beträffande t.ex. repertoaren. Det finns så många körer som står för det högstämda avancerade, och det borde därför finnas plats också för en kör som bjuder på det enkla, lättfattliga sångbudskap, som inte går över huvudet, utan söker sig till gudstjänstfirarens hjärta.

De få återstående medlemmarna av St Görans kyrkokör har ännu ambitionen att förverkliga de intentioner som framfördes i förenämnd skrivelse.
St Görans kyrkokör.
Göran Hansen´
Ordförande
Gunnar Lemqvist
Sekreterare