DELA

Konstruktivt för Emmaus

Gällande fastigheten vid Köpmansgatan 11 (Emmaustomten) håller en debatt med onödigt starka övertoner att komma i gång. Vi skulle hellre lösa frågan på ett för parterna bra sätt än att på ett icke konstruktivt sätt debattera frågan.
Moderaterna vill framhålla att Emmaus verksamhet är viktig. Vårt parti har också rötter i tredje sektorn. Vi vill särskilt lyfta fram Emmaus engagemang för personer som av olika anledningar har svårt att hitta arbete.

Vi har haft ett gruppmöte på platsen och fått värdefull information om verksamheten i Emmaus av verksamhetsledaren Robert Jansson för att med god bakgrund kunna diskutera saken. En intressant sak var de utvidgningsplaner som finns att förverkliga om en långsiktig lösning tas fram gällande utrymmen för Emmaus.
Vi är övertygande om att det med god vilja och förutsättningslösa diskussioner går att få till stånd en modell där Emmaus kan vara kvar på Köpmansgatan 11 och kompletterande byggnation ges rum på tomten på ett sådant sätt att det främjar Emmaus utvecklingsplaner. Förslag till byggnation kan vara studiebostäder, omsorgsboende eller bostäder generellt men andra möjligheter kan finnas.

Då får Emmaus en klar utgångspunkt, staden får ett ekonomiskt tillskott och framför allt, frågan kan lösas utan en uppslitande debatt.
Moderaterna i Mariehamn