DELA

Konstigt beslut om båtplats

Får ett kyrkoråd göra som man vill? Det anser man i alla fall i Lemland-Lumparlands församling. Borde inte kyrkorådets högsta prioritet vara att alltid fatta det beslut som är bäst för församlingen?

År 2014 kom en ansökan till kyrkorådet i Lemland-Lumparlands församling. Någon ville köpa ett strandområde från församlingens mark vid Hullvik/Kapellviken, syftet var att få plats för en båt.

Kyrkorådet beslöt att hyra ut en båtplats men ”inget område” vilket tydligt noterades i protokollet. Beslutet ogillades tydligen och tillsammans med församlingens tjänsteman åstadkom den intresserade köparen ett arrendekontrakt för ”båtplats och område 20×25 meter”.

Efter stormen Alfrida byggde arrendatorn ut kajen till dubbla längden och hade nu också en underhyresgäst. År 2019 erhöll församlingen en hyra på cirka 240 euro per år för ett strandområde 20×25 meter, två båtplatser samt ett äldre båthus!

Avtalet från år 2014 baserat på ett grovt tjänstefel slutade i december 2019. Men kyrkorådet ansåg inte att man nu borde rätta till felet. Till kyrkorådets möten presenterades ett antal beredningar/kontraktsförslag där området gjordes betydligt större, gränserna ändrades, med avsikt eller ”bara” av slarv (?). Till slut kom man fram till ett arrendeavtal som nu innehåller ett strandområde 20×25 meter, båthus och båtplats för 350 euro/år. ”Båtplats” betyder enligt kyrkorådet ett obestämd antal platser!

Strandområdet är lättillgänglig från landsvägen för att byborna byggde vägen ner till sjön. Strandområdet borde vara öppet för allmänheten! Församlingen borde göra kontrakt skilt för varje båt, så som man gör i vanliga fall. Därmed skulle församlingen erhålla dubbelt så mycket inkomster.

Församlingens affärer ska vara korrekta och transparenta. Även om man inte behöver bry sig om offentlighetslagar som kyrkorådets ordförande påstår borde man ändå ta hänsyn till dem. Vems bästa tänker kyrkorådet på?

TRAUTE ERIKSSON

LEDAMOT I KYRKORÅDET I LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

NORRBODA LUMPARLAND

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Först och främst , tycker jag det är beklagligt att en kyrkorådsledamot vänder sig till massmedia. Det är inte god sed att driva ett ärende i massmedia när det finns klara vägar att gå inom förvaltningen, som prövning och kyrkobesvär.

Kyrkorådet har beslutat att hyra ut området hösten 2019. Ett beslut som har vunnit laga kraft. Ärendet fortsatta behandling har gällt innehållet i arrendeavtalet. Ledamot Eriksson har dock fortsatt att driva frågan om arrendet, vilken inte varit på agendan. Jag kommer inte att uttala mig närmare i frågan. Var och en kan bilda sig en uppfattning utgående den befintliga beredningen som på intet sätt varit hemlig.

BENNY ANDERSSON,

KONTRAKTSPROST, KYRKOHERDE OCH ORDFÖRANDE FÖR KYRKORÅDET