DELA

Konstgräset och stadsplanen

Med gällande stadsplan kan konstgräs anläggas på sandplanen.
Det enda som krävs är att fotbollsplanen antingen förskjuts lite åt norr eller söder.
Det medför att en dubbelparkering, med tillräckligt antal platser, får rum norr om eller så anläggs den, på den sporadiskt använda infarten, söder om planen.

Undertecknad är på intet sätt motståndare till konstgräset. Det enda frågetecknet är väl helhetsekonomin för Åland med tre konstgräsplaner och hur ofta de måste läggas om.
Däremot motsätter jag mig att det byggs en parkering, vilken används kanske 15-20 (!) gånger per år ( = IFK:s hemmamatcher något till), i en naturpark i trädsgårdsstaden Mariehamn.
Yngve Söderlund