DELA

Konstgräs på WHA, en självklarhet

I tidigare insändare försöker man hitta argument som skulle hindra utvecklingen av idrotten på Åland. Tar mig friheter att svara på tidigare frågeställningar och vidare peka på de positiva effekterna.

Det blir helt fantastiskt med konstgräs på WHA. Det betyder att man kan koncentrera fotbollsverksamheten, speciellt turneringar som spelas under lågsäsong alltså vår och höst till WHA/Idrottsparken med omklädningsrum, läktare, café och kansli. Tider frigörs på Bomans Ängar och friidrotten kan utvecklas på sin nya arena. Krockar mellan friidrott och fotboll undviks.

Konstgräset sparar arbetstid eftersom skötseln inte är lika omfattande som naturgräs och gödsel behövs inte mera. Naturligtvis måste man satsa på att samla granulatet och rena vattnet från avrinningen.

Finsk, svensk och EU-forskning visar samstämmigt att inga hälsorisker föreligger med aktivitet på konstgräs. Konstgräs är lika lite som internetet en fluga som försvinner. Konstgräsplaner finns globalt, av orsaker som stavas mindre bevattning, större belastningsnivåer och väderförutsättningar.

Det är försvarbart att separera arenorna eftersom utnyttjandegraden kommer att öka och det är inte fråga om ett nytt WHA i Västernäs. Gymnastik är en otroligt bra träningsform, kanske den bästa för kroppen. Att ställa gymnastikens popularitet mot konstgräs är inte riktigt rätt.

Funktionärsbristen har ingenting att göra med var anläggningen finns i detta fall. Frågan skall inte ställas som om det har med konstgräs att göra. Frågan skall ställas till friidrotten på Åland, vilka evenemang man klarar.

Är det konstigt att IFK som stadsförening ordnar turneringar i Eckerö? Man gör det för att det finns efterfrågan, barnen får sina matcher, föreningen gör en lite slant och hotell och rederier får gäster under en annars trög säsong.

Jag kan inte svara på vilka undersökningar som gjorts, men tidigare skribent som bor granne med WHA måste väl ha märkt att aktiviteterna har ökat senaste åren. Gissar att siffror man lutar sig på är att konstgräset klarar en högre belastning och att efterfrågan finns. Näringslivet kan man väl inte annat än jubla.

Att ställa äldrevård och pensionsåldrar mot konstgräs är bara dumheter.

De lokala föräldragrupperna klarar hur mycket som helst och har gjort det i 30 år, och kommer att göra i fortsättningen. Förutsättningen är att barnen har föräldrar.

Nyttjandegraden har man med 100 procents säkerhet tagit hänsyn till. Tillflöde och frånflöde samt merflöde? Det märks säkert i efterhand hur verksamheter flyttar runt. Onödiga spekulationer.

Den som följt med utvecklingen av beläggningen på befintlig konstgräsplan vet att det varit en mycket lyckad satsning och som i sista änden skapar bättre möjligheter för våra andra idrotter i våra hallar. I januari 2018 var befintlig konstgräsplan spelbar och bokad alla dagar utom en (1). Sedan blir detta ett otroligt lyft för representationslagen i staden, både Åland United och IFK.

Hela områdets infrastruktur fungerar som ett evenemangsområde skall göra och har gjort sedan 1930-talet. Man skall förnya och förbättra då det behövs.

Alla berörda har haft möjlighet att uttala sig, friidrotten likaså. Som sagt förnya, förbättra och utveckla. Självklart att fotbollen i staden tycker att detta är bra. Man talar för sig, precis som boende på Idrottsgatan talar för sig.

Tycker själv att det är en märklig inställning, man vill gärna ha centrumfördelar bara det är lugnt och tyst. Skall staden få liv och rörelse, där näringsidkare tycker det är värt risken att öppna butiker och restauranger, krävs det människor. Det bidrar idrottsturismen till. Skulle alla som bor granne med en verksamhet i staden, som de anser störande skulle definitivt Mariehamn bli en öde stad.

Baksmällan som nämndes tidigare gäller nog inom de flesta områden. Chansen för en lyckad satsning på konstgräset WHA är mycket stor, IFK:s verksamhet är bevis nog.

Om det finns ett ärligt miljöengagemang bland nej-sägare borde man ha talat sig varm inom tidigare nämnda frågor som exempelvis: Guttorp eller Slemmern etc. Egentligen handlar det om återvinning då dessa bildäck existerar redan och avrinningen från en rätt byggd konstgräsplan visat sig vara minimal.

Alla typer av hälsorisker skall tas på största allvar. Olyckligt om det i senare studier visar sig att det finns tydliga hälsorisker med konstgräsplaner kan man relativ enkelt kunna byta ut granulatet.

CHRISTOFFER SUNDMAN