DELA

Konstgödsling dödar inte

I gårdagens Hufvudstadsblad fanns en bilaga om Mariehamn och i den en artikel om maten i Strandnäs skola. I de flesta fall brukar artiklar om skolmat handla om dess dåliga kvalité men på Åland har vi lyckligtvis hållit kvar skolköken även i små skolor och på det sättet kunnat erbjuda eleverna smaklig och näringsrik mat. Strandnäs skola har varit en föregångare vad gäller användandet av ekologiska råvaror och Mariehamn har höga målsättningar för framtiden då 75 % av råvarorna 2012 skall vara ekologiska.

I artikeln fanns dock några allvarliga fel vilka ger en ofördelaktig bild av konventionellt odlade produkter. Konstgödsling handlar inte om att få allting i marken att dö utan precis tvärtom, att ge växterna den näring de behöver för att få så bra kvalité som möjligt. Både innehållsmässigt och utseendemässigt.
Större delen av det konventionella nötkött som produceras på Åland är något man kunde kalla för beteskött. Sommarhalvåret går djuren på naturbeten vilket ger ett smakligt kött med högt Omega 3 värde och som bonus får vi det öppna landskap som Åland är känt för. En tredjedel av Finlands betesareal finns på Åland. Att hävda att allt konventionellt kött skulle vara osmakligt är felaktigt. Om man i köket i Strandnäs inte lyckas få tag på ekologiskt kött skulle jag föreslå att man försäkrar sig om att det konventionella är åländskt så får man kött av bra kvalité.

Våra åländska tomater odlas i växthus, uppvärmda med flis och ljuset kommer från solen och tack vare den korta transporten kan tomaterna mogna färdigt innan de plockas. Växthusen ger också en möjlighet till biologisk bekämpning av skadeinsekter. Recirkulation av bevattningsvattnet gör att det inte förekommer några utsläpp av näringsämnen.
Höga målsättningar för användandet av ekologiska råvaror är positivt men borde inte leda till att man inhandlar utländska ekologiska produkter då lokala inte finns att tillgå. Våra konventionellt närproducerade borde då vara alternativet. I synnerhet då det gäller mejeriprodukter kan importen få mycket negativa konsekvenser för vårt lokala mejeri som på grund av sin litenhet inte kan tillhandahålla egna ekologiska produkter.

För tillfället ökar konsumtionen av ekologiska produkter snabbare än produktionen och bondeorganisationerna jobbar aktivt med att hitta nya ekologiska odlare. Efterfrågan är god på grönsaker, rotfrukter och alla köttslag. Ett tillfälle vi producenter måste ta vara på.
Tage Eriksson,
vik. vd
Ålands Producentförbund