DELA

Konsten att göra sitt jobb

Tidningens ledarskribent Nina Fellman anser i en kommentar till min replik 21 mars att hon bara ”gör sitt jobb”. Problemet är att NF låter känslor och antipatier styra istället för att inta en neutral yrkesroll. Tänk om andra yrkesgrupper skulle ha en lika nonchalant inställning både vad gäller att ta reda på fakta och förmågan att ta ansvar!
NF framhärdar att Centern är ett splittrat parti men klarar inte heller denna gång av att ge några belägg för sitt felaktiga påstående. Faktum är att Centern i motsats till flera av de övriga partierna har en samsyn i alla väsentliga samhällsfrågor. När andra partier gör tvära kast står Centern fast i sin politik.

Ett dagsfärskt exempel på Centerns samsyn är synen på könsneutrala äktenskap där partiets ledamöter anser det självklart att alla människor ska behandlas likvärdigt. Bl.a. NF närstående socialdemokraterna är splittrade i frågan. Samma i fråga om den kommunala framtiden. Men tydligen är NF utrustad med skygglappar när det gäller det politiska fältet.
Harry Jansson
Partiordförande
Åländsk Center

Det var då inte min mening att antyda att Centern är oense om allt, det vore ju för tokigt. Inte heller att andra partier inte är oeniga om något.
Nina Fellman
Andra redaktör
Nya Åland