DELA

Konspirationsteorier om klimatförändringar

I en insändare i måndagens Nyan skriver Stephan Toivonen om klimatet och hur det varierat. I den texten framförs ett antal felaktiga påståenden:

1. Att forskningsläget skulle vara baserat på en enkät. Det stämmer inte. Det vi vet om klimatet i dag baseras på forskning och publicerade studier. Vi vet vad vi vet om klimatet på samma sätt som vi vet att jorden inte är platt och inte skapades för 6 000 år sedan, genom vetenskapliga studier. Trots det finns det naturligtvis sådana som anser att jorden är platt och bara 6 000 år gammal.

2. Att atmosfärens koldioxidhalt inte skulle påverka klimatet. Det stämmer inte heller, att halten av CO2 påverkar har man vetat i snart 100 år och då man studerar historisk data över temperatur och korrigerar för faktorer som att solens strålning varierat över tid så ser man en tydlig korrelation. Att det fanns klimatförändringar före människan är klart, men även då var CO2 en av de drivande faktorerna. Då var det annat som producerade CO2, nu är det vi.

3. De cykliska förändringar i jordens bana som Toivonen pratar om, de så kallade Milanković-cyklerna kan inte förklara den snabba uppvärmning vi ser nu. Detta eftersom dessa cykler är mycket långsammare. I storleksordningen 10-100 000 år. Däremot kan de förklara våra istider. Inte heller ökad solinstrålning kan förklara uppvärmningen eftersom denna i medeltal varit konstant sedan 1950-talet.

Vad vi inte kan säga exakt är vad som kommer att hända och hur snabbt.

Det kan finnas en brytpunkt efter vilken alla mekanismer förstärker varandra och klimatet skenar. Men även om det inte är så, så finns det all orsak att fundera på om vår livsstil är hållbar och göra vad vi kan för att även våra barn skall kunna leva på denna jord.

ANDERS GUSTAFSSON