DELA

Konsekvent ekonomisk politik

Svar till Rolf Granlund.
Landskapsregeringen har genomfört en konsekvent konjunkturpolitik under finanskrisen.
Genast då finanskrisen slog till vidtogs åtgärder för att minska på landskapets budgetutgifter. Siffror som har presenterats visar detta med all tydlighet. Landskapet har klarat sig utan extern låntagning. Landskapet kan också visa arbetslöshetssiffror som är så låga att de väcker avund nästan var som helst.

Landskapet tappade nästan 30 % av sina intäkter då finanskrisen slog till. Menar Rolf Granlund och Ålands Framtid att utgifterna skulle ha balanserats mot intäkterna år för år? Då måste partiet tydligt säga vilken del av verksamheten som skulle ha dragits in. Med er vid makten så kunde exempelvis kostnaderna för ÅHS ha halverats, med 400-500 människor uppsagda. Kunde det ha varit er linje? Skulle ni ha dragit in landskapsandelarna till kommunerna? Skulle ni ha lagt ner skärgårdstrafiken? Lagt ner gymnasialstadiet i vårt utbildningssystem? Se människor i ögonen och berätta för dem vad ni skulle ha gjort och framför allt, vad ni avser att göra i framtiden. I stället för att bara uttala kritik i allmänna ordalag.
Mats Perämaa (Lib)
finansminister