DELA

Konkurrensutsättning, utmanarrätter och privat företagande?

Landskapsregeringen har för avsikt att inom ramen för projektet kortrutt uppföra en bro över det så kallade ”spettarhålet” mellan Gripö och fasta Föglö. Vidare avser man upphandla en ny färja för trafik mellan Lumparland och Gripö. Detta till beräknade kostnader för bro och färja om cirka 70 miljoner euro. Slutliga kostnader kan bara klargöras då eventuella anbud kommer in.

Denna lösning innebär att trafikanterna från Föglö fortfarande måste åka färja, medan trafikanterna från Sottunga, Kökar och Kumlinge (tvärgående) först måste åka en färja till Föglö, för att sedan köra bil/åka buss över Föglö för att sitta i färjkö till ytterligare en färja för att ta sig till fasta Åland.

Tittar man på befolkningsutvecklingen i skärgården senaste årtionden så har trenden varit starkt nedgående trots hyfsade färjförbindelser. Tittar man ytterligare på demografin i skärgården så ser man att andelen äldre +50 är överrepresenterade och andelen barn 0–17 är lågt.

Så det är relativt lätt att konstatera hur utvecklingen varit med färjdrift, och det finns inget som pekar på att trenden kommer att svänga med en ny bro och en större färja.

Samtidigt har ett privat företag utrett och beräknat kostnaderna för en fast förbindelse till Föglö. Kalkylerna visar att årliga kostnaderna i förhållande till dagens färjdrift kan minskas med någon miljon. Om dessa kalkyler är riktiga kan bara bekräftas genom att anbud av olika entreprenörer begärs in.

Både Föglös kommunstyrelse och fullmäktige förordar en fast förbindelse, medan Gripöprojekt samlat en namnlista med över 2 000 personer som bland annat av miljömässiga skäl inte vill genomföra projektet.

Dessutom finns ännu flera besvär från markägare som inte vill ha bron och anslutningsvägar över sina marker.

Därför är det med stor förvåning undertecknad noterat att landskapsregeringen så hårt håller fast vid Gripöprojektet och inte i årets budget aviserade en breddad upphandling där även anbud på fast förbindelse begärs in.

Även om det kan ta lite extra tid och resurser beaktande att anbudshandlingar ska tas fram, så är det först vid ett sådant anbud man kan få klart för sig vilket som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för skattebetalarna. Väg därtill in möjligheterna till bättre befolknings- och ekonomisk utveckling i en analys av totala samhällsekonomiska effekter.

Nästan alla partier i lagtinget framför i parti- och valprogram samt i festtal betydelsen av konkurrensutsättning, utmanarrätter och privat företagande. Ännu finns en liten chans för dessa partier att visa att man står för den ideologin genom att begära in parallellanbud på en fast förbindelse till Föglö.

Sedan får anbuden och analysen av dessa och de samhällsekonomiska effekterna avgöra vad som är bäst för skattebetalarna och skärgårdens utveckling. Är det fast förbindelse, Gripöprojektet eller ”nollalternativet” med fördjupad farled?

JÖRGEN STRAND (MSÅ)