DELA

Konkurrenskraft och näringslivsutveckling

Debatterna i lagtinget gällande kommunreform och budget pågår som bäst. Samtidigt är tillväxten hos våra åländska företag lägre och konkurrenskraften svagare än i våra närområden, och har varit så sedan länge. Det är inte hållbart, för den välfärd vi ska fördela ut via en budget, skapas i våra företag.

Hjulen som får Åland att snurra är beroende av varandra. Är Åland attraktivt skapar det en ökad inflyttning – med större inflyttning ökar skattebasen och kompetensförsörjningen – med ökad kompetensförsörjning skapar vi starkare företag – med starkare företag skapar vi fler arbetsplatser och en välfinansierad välfärd och så vidare.

För att lyckas med detta behöver Åland bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt ur företagarhänseende. Det är grundbulten i hela samhällsutvecklingen.

Här ser jag den kommande kommunreformen som ett stort steg framåt. Vi suddar ut hämmande och onödiga gränser, vi förbättrar möjligheterna till mer övergripande strukturer som underlättar och minskar kostnaderna för våra företag.

Infrastruktur, regional planering, avlopp, avfall, vatten, energi är exempel som blir mer lättorganiserat, lättskött och billigare med färre kommuner. När kommunerna blir färre minskar revirpinkandet och samtidigt förbättras möjligheterna till att fusionera till exempel våra elbolag och därigenom ge våra företag sänkta driftskostnader och därmed förbättrade verksamhetsförutsättningar.

Det här borde vara alla åländska lagtingspolitikers högsta prioritet just nu, men så är inte fallet. Det är inte svårt, kräver endast handlingskraft samt en vilja att förändra och utveckla. Synd och oroande att oppositionen inte ser behovet av att ge våra företag dessa viktiga verktyg.

Näringslivsutvecklingen är en ödesfråga för Åland. Många gånger är det bra med två parter som tycker olika. Därför är behovet av en vass opposition en viktig del av en dynamisk politik. Däremot blir det kontraproduktivt att gå i polemik som ett självändamål.

Hela Åland mår bättre av ett lagting som målar med färger och bygger istället för att svartmåla och riva. Den här frågan är värd en större konsensus.

JOHN HOLMBERG

LIBERALERNA