DELA

Konkurrens på lika villkor

Svar till Christian Beijar (Nya Åland 21.8). Som jag tidigare förklarat vill jag inte i första hand att det kommunala bostadsbyggandet i Mariehamn ”stoppas”. Jag vill att Marstad beläggs med avkastningskrav och att bolaget inte ges en fördel när de olika stöden delas ut.
Konkurrensen mellan det privata och det offentliga byggandet måste ske på lika villkor, och vi måste få en större förutsägbarhet i den kommunala bostadspolitiken. Då blir konkurrensen mellan det privata och det offentliga till något gott och något som kan leda till fler och bättre lägenheter. Som det är i dag skapar det offentliga byggandet istället en väldigt stor osäkerhet och tränger ut det privata byggandet, vilket inte gynnar någon förutom dem som redan har en bostad. Så behöver det inte vara.
Fredrik Gustafsson (lib)
Doktorand i ekonomisk historia