DELA

Konkreta krav är strängare

Liberalerna går ut i debatten och vill diskutera egen skattebehörighet. Det är en politisk förändring i partiets linje som avviker från det man gick till val med. Å andra sidan är det bra att liberalerna nu vill diskutera landskapets framtida ekonomiska system i vilket egen beskattningsbehörighet utgör en viktig del. I den senaste pressinformationen från liberalerna får vi veta att egna skatter i liberal tappning enbart är byråkratisk kosmetika. Skattebehörigheten skall in på B-listan i självstyrelselagen. I den ändan vill man börja skattediskussionen.
Enligt min mening är det av sekundärt betydelse i detta skede vilken lagstiftningsteknik som ska användas om och när vi får egen behörighet på skatteområdet. Det är med andra ord att börja i fel ända. Diskussionen borde istället inriktas på hur och med vilken modell vi kan få Finlands regering och riksdag att acceptera utökad ekonomisk självstyrelse för Åland.

Liberalerna ska lägga in en extra växel för miljöarbetet. Det understödes å det varmaste. Men hur ska det gå till ? Först funderar man på att lätta på kraven på att minska fosforutsläpp från fiskodlingarna , sedan ändrar man jordbrukets miljöstöd till vanligt socialt jordbruksstöd och samtidigt ska man utarbeta ett nytt vattenåtgärdsprogram.. Det sista behövs säkert men det kräver skärpta krav på alla utsläppskällor till Östersjön, inte utökade utsläpp. Ett tufft program stöder vi men ett program är ett program. Konkreta krav på dem som släpper ut fosfor kan bara göra strängare inte lindras.
Barbro Sundback (S)