DELA

Konkreta åtgärder nödvändigaför att rädda Östersjöns miljö

Som ålänning är havet det viktigaste av allt. Att havet är friskt och mår bra. Från sommarstugan i Kökar och från hemmet i Mariehamn ser jag hur dåligt vattnet mår.

Fisk från Östersjön kan idag tyvärr innehålla så mycket gift att den är farlig att äta, särskilt för små barn och gravida. Sälarna är oroande magra. Giftiga alger breder ut sig längs kusterna på somrarna. Hur blev Östersjön ett av världens sjukaste hav? Och vad krävs för att det ska bli friskt?

Östersjön är ett exceptionellt känsligt hav, eftersom det är nästan helt avskilt från övriga delar av världshaven. Det har bland annat gjort att skadliga kemikalier ansamlats i högre halter än i de flesta andra havsområden.

Det var på sjuttiotalet som Östersjöns miljöproblem uppmärksammades på allvar. Då var det framför allt gifter från industrin – som DDT, PCB och dioxin – som oroade. Havsörn och gråsäl höll på att försvinna, eftersom miljögifterna hade lett till sterilitet, fosterskador och tunna äggskal.

Under åttiotalet började övergödningen bli alltmer uppenbar. Östersjöns kuster täcktes periodvis av extrema mängder giftiga alger, som gjorde havet omöjligt att bada i. Nu kom frågan högt upp på den politiska agendan. Sedan de första miljölarmen har många viktiga framsteg gjorts.

Sverige har satsat på en massiv utbyggnad av reningsverk. Det har gett oss klarare vatten, mindre övergödningsproblemen längs kusterna och mer blåstång, vilket är en viktig art för havets ekosystem.

Bättre disk- och tvättmedel har införts. Fosfat i tvätt- och diskmedel har förbjudits inom EU, mycket tack vare gediget poltitiskt arbete. Glädjande är även att torsken är på väg att återhämta sig efter långvarigt överfiske. Att lösa miljöproblemen i Östersjön är fullt möjligt, men det krävs att alla länder runt Östersjön når de mål som de kommit överens om. Det krävs också att beslut inom flera politiska områden tas, framför allt inom jordbruket, fisket och transporterna.

Här är fem åtgärder jag i riksdagen vill arbeta för:

Styra bort djurhållningen från områden där det finns höga risker för näringsläckage till havet. Mer djurhållning behövs istället i skogs- och mellanbygder där behovet av betande djur är stort.

Höj avgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Pengarna ska återföras till jordbruket som ersättning för miljöåtgärder.

Mer ekologiskt jordbruk på Åland och i Finland.

Miljöavgifter för fartyg som släpper ut sitt avfall i Östersjön

Skydda hotade bestånd av laxfiskar och ål från fiske, och säkra deras vandringsvägar.

Östersjön är inte andras ansvar. Det är allas ansvar. Det ansvaret måste vi ta.

Sara Kemetter (S)

Riksdagskandidat nr 3

Sara Kemetter