DELA

Konkret politik för människor, djur och miljö

Visionen om ett hållbart samhälle kan de flesta skriva under men det är betydligt svårare att konkretisera den politiken. Vi vill se resultat och handling.

Ett allt mer uppmärksammat miljöproblem är vår kemikalieanvändning som har exploderat på några decennier. Den så kallade cocktaileffekten oroar forskare världen över, det som händer när ämnen från produkter, mat och inredning blandas i våra kroppar. Hormonstörande ämnen är vanliga i vardagsprodukter.

Det är ämnen som är skadliga för oss människor, men de hamnar också i naturen där de har en stark negativ miljöpåverkan. En allt starkare folkopinion vill ha svar och besked av politikerna.

Vi har en mycket dålig uppfattning om hur mycket kemikalier som säljs och används på Åland. En början kunde ett register över bekämpnings- och växtskyddsmedel vara. För att få en uppfattning över hur mycket som importeras, säljs och används. Liberalerna har väckt flera initiativ i lagtinget dessvärre utan resultat.

Landskapsregeringen visar inget intresse och hänvisar dessutom till att ett register skulle röja affärshemligheter. Det blir lätt absurt när biodlarna måste registreras i två olika register medan importörer och försäljare inte behöver redovisa hur mycket som säljs.

Vi anser att ålänningarna har rätt att veta hur mycket Round-up, som misstänks vara cancerframkallande, det säljs men också hur mycket växtskyddsmedel jordbruket använder. Det är också angeläget att få en uppfattning om och i så fall hur mycket neonikotinoider det används. Det är bekämpningsmedel som är mycket farligt för vår värdefulla bistam och som misstänks ligga bakom den globala bidöden.

Vi vill också se ett projekt likt det Naturskyddsföreningen i Sverige bedrivit, Operation Giftfritt Dagis. Barn som växer och utvecklas är den grupp som är särskilt känslig för påverkan av kemikalier.

På dagis är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att problemmaterial som skumgummi och mjuk PVC är särskilt vanliga på dagis.

Genom projektet ”Operation Giftfritt Dagis” kartläggs det hur det ser ut i inomhusmiljön i åländska daghem. Konkreta handlingsplaner tas fram för att sanera daghemmen, med siktet inställt på en så miljövänlig miljö som möjligt för barnen.

En kunskapsbas byggs också upp och genom inköp och upphandling kan det bästa alternativet ur kemikaliesynpunkt väljas. Det skulle också väcka förståelsen för att vanliga vardagsprodukter kan läcka kemikalier och att man som konsument kan göra skillnad i sin egen närmiljö genom att göra aktiva val.

Projektet kunde genomföras i samarbete med miljöorganisationer inom tredje sektorn, kommunerna och landskapsregeringen.

Julia Birney

Ingrid Johansson

Rauli Lehtinen

Katrin Sjögren

Mikael Stjärnfelt

Liberala lagtingskandidater