DELA

Konfidentiellt, för vem?

Infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson tycker det är mycket olyckligt att resultaten från upphandlingen läckt ut till massmedia.
Jag förstår inte meningen med hemlighetsmakeriet. Anbudstiden har gått ut. Nämnden har behandlat anbuden och lagt dem i ordningsföljd. Protokollet har skrivits och justerats. Anbudsdeltagarna har fått ut protokollet från kansliet och känner därmed till de övrigas siffror. Vem borde hållas utanför? Allmänheten? Varför?
Uffe Grüssner