DELA

Hur efterlevs koncerndirektiven i Mariehamns stad?

Med anledning av konflikten mellan å ena sidan hamnnämndens ordförande och stadsdirektören som resulterat i en specialrevision till en kostad om cirka 20 000 euro som ska belasta oss skattebetalare i Mariehamn har vi studerat koncerndirektivet för Mariehamn stadsfullmäktiges beslut 162§ 19.12.2017 att gälla från 01.01.2018.

Ӏgardialog

Bolagen ansvarar för att styrelseordförande, verkställande direktören, stadsdirektören och ägarens stämmorepresentant träffas minst en gång på våren inför bolagsstämman och en gång på hösten för avstämning av affärsverksamheten.”

Har ett sådant möte hållits? Eftersom allt ska vara så öppet som möjligt undrar vi om man som indirekt ägare kan få information om av vad som avhandlats på detta möte.

”Bolagsstyrelsen

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande ansvarar för att det, i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet, årligen för varje bolag görs en utvärdering av styrelsens arbete. Resultatet kommuniceras till staden och dess ägarrepresentanter i god tid innan bolagsstämma.”

Fungerar bolagen enligt koncerndirektivet ovan så borde det framgå av dokumentationen vad problemet egentligen handlar om. Om allmänheten får information om den dokumentation som finns hos stadsstyrelsen om koncerndirektivet följts kanske det går att förstå vad som pågår.

För 20 000 euro kunde staden utbilda åtta stycken i professionellt styrelsearbete. Vi är ganska säkra på att om koncerndirektivet ska följas fordras utbildning. Kanske direktivet bara är ett plagiat som ingen bryr sig om i praktiken bara det ser bra ut på pappret.

Magnus Lundberg

Anna Holmström