DELA

Kompletterande om Georg Ekholm

Nya Åland publicerade en artikel den 15 september 2020 rubricerad “Den mystiska fotografen Georg Ekholm”. I den välskrivna och intressanta artikeln ingår ett avsnitt som återger en kordial och gemytlig diskussion som undertecknad fört med redaktören, och där jag meddelat att inga träffar erhållits på Georg Ekholm genom en fritextsökning i landskapsarkivets databas.

Blott som ett förtydligande till detta önskas framföra att Ålands landskapsarkiv – i nämnda fall – saknar den information som samlas in och presenteras genom arkivförteckningens inledande historik, vilken beskriver donatorn eller deponenten av privatarkivet eller samlingen alternativt upphovsmannen till dessa.

Landskapsarkivet har med andra ord inte mottagit Georg Ekholms arkiv eller bildsamlingar.

Emellertid kan det vara skäl att notera att det i landskapsarkivets samlingar finns ett tjugo-trettiotal oanvända vykort med åländska motiv där adressidan på korten försetts med den tryckta texten “Foto Georg Ekholm, Åbo”.

Bakgrunden till detta är den att dessa vykort överförts till en samling åländska trycksaker, som saknar karaktären av privatarkiv. De berörda korten har nämligen aldrig utgjort ett medium för korrespondens eller underlag för nedtecknande av information. Av denna anledning har korten hanterats av landskapsarkivet på ett något annorlunda sätt än traditionsenliga arkivalier.

Det ovan nämnda förändrar inte kontentan i artikeln utan snarare stärker det än mer intresset för “den mystiska fotografen” Georg Ekholm som framställare av åländska vykort. Han förefaller vara en man som inte lämnat särskilt många skriftliga spår efter sig varken på Åland eller annorstädes.

Hans bildvärld återger däremot en professionalism och ett öga för detaljer, vilket gör det glädjande att tidningen uppmärksammat honom och hans mindre kända verksamhet som fotograf på Åland.

ÅKE SÖDERLUND
LANDSKAPSARKIVARIE