DELA

Kompisvägar?

Inför valet har det i Saltvik spritts ut reklam för vad Runar Karlsson (c) och andra har för planer efter valet. Bland annat står det om vägar som skall grundförbättras och göras till kommunalvägar. På den listan finns Lavsbölevägen och Västergårdsvägen i Långbergsöda.
De två vägarna leder till 2-3 hushåll, som säkert behöver vägar för att komma fram. I ändan på respektive väg bor lokala kändisar, en är kommunfullmäktiges ordförande, en annan blev känd när landskapet grävde upp hans gårdsplan efter fornminnen.

Men inget sägs om Fagerviksvägen och Gärsbäcksvägen. Där bor det veterligen 13 hushåll. Dessutom finns det två turristanläggningar där. Har någon hört talas om Silverskär? För att komma dit skall man köra Fagerviksvägen och sedan ta in på Gärsbäcksvägen. Den sistnämnda är som skogsväg.
Jag försäkrar att jag inte har någonting som helst emot dem som bor vid de andra vägarna, det är bra människor. Men är det viktigare med väg till 2-3 hushåll än till 13 hushåll och två turistanläggningar?
Eller är det så att man bygger vägar åt kompisarna?
Danka