DELA

Kompetent sjöräddning

Med anledning av Ebbe Fallströms insändare i er tidning den 28 augusti vill jag framföra följande:
Ålands sjöräddningssällskap r.f. har full förståelse för Ebbe Fallströms frustration och sorg i och med förlusten av Estrellita.
Insatsen som kritiseras i insändaren utfördes av en kompetent besättning, som förutom att inneha en mycket stor båtvana, även är utbildade brandmän. Dessa sjöräddare bemannade räddningskryssaren inom 3 minuter efter larm, körtiden till den brinnande båten var 15 minuter, och 10 minuter efter ankomst var branden släckt.Genast efter släckningen fördes den totalförstörda båten upp på land för att den inte skulle sjunka.

En samlad bedömning är att insatsen utfördes mycket snabbt och effektivt.
I och med att båten var försäkrad i Trossen skulle den naturligt ha blivit transporterad utan kostnad till närmaste hamn. Men eftersom båten var totalt utbrunnen så ansåg besättningen att man av säkerhetsskäl att inte kunde utföra bogseringen med Rescue Paf, utan planerade följande dag hämta den med m/s Svärtan under säkra förhållanden.

Detta var en bedömning av befälhavaren ombord på Rescue Paf som jag helt och fullt stöder.
Vi beklagar att Ebbe Fallström uppfattat saken på ett annat vis, och därför inte längre önskar vara medlem i Sjöräddningssällskapet och försäkringen Trossen.
Dag Lindholm
Verksamhetsledare
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.