DELA

Kompetent personal

De olika enheterna med sin personal inom Mariehamns stad besitter lång erfarenhet och stor kompetens inom de flesta områdena stadens innevånare och företagare samt de egna verksamheterna kan önskas behöva för deras dagliga behov.

Ett konkret exempel: om fastighetsavdelningen har frågor om förebyggande brandsäkerhet och lagstiftning så kan de vända sig till personalen inom räddningsverket för att få svar på sina frågor. Samma gäller troligtvis ifall fastighetsavdelningen har frågor om hur vattenprovtagnings-, underhållsscheman och själva vattenprovtagning bör göras så kan de med lätthet vända sig till personalen vid stadens avloppsreningsverk, Lotsbroverket som har kunnig personal som kan om inte allt så nästan allt man kan tänkas behöva kunna då det gäller styr-, regler-, pumpteknik, anläggningsunderhåll och även vattenprovtagning.

För personalen vid Mariebad är detta en stor trygghet då de tre enheterna Mariebad, Fastighetsavdelningen och Lotsbroverket tillsammans kan ta fram driftsinstruktioner för den dagliga verksamheten och underhåll så som vattenprovtagning och det tekniska underhållet av ventilation, pumpar, ventiler, styr- och reglerteknik.

Men även instruktioner hur personalen vid Mariebad ska förfara vid extra ordinära situationer, tillexempel vid markanta avvikelser som trendvattenprovtagningen kan uppvisa eller om badvattnet utsatts för en plötslig sanitär förorening i någon av bassängerna. För att inte utsätta badgästernas hälsa och minimera den tid badhuset eventuellt måste hållas stängt är dessa i förväg uppgjorda rutiner för hur provtagning skall ske för att följa upp vattenkvaliteten och vilka vattenreningsförbättrande åtgärder som under uppföljningen bör sättas in oerhört viktiga.

Så för egen del är jag inte speciellt orolig för att Mariebad med kort varsel ska behöva stänga anläggningen på grund av dålig vattenkvalitet, eftersom jag vet vilka kompetenser och stora kunnande personalen inom Mariehamns stad besitter. Kompetens och stort kunnande är förstås något som genomsyrar även alla verksamheter inom Mariehamns stad.

Martin Nilsson

Vd BioEnerMart Ab