DELA

Kommunstyrelsen för satsning av besökscenter i Bomarsund

Sunds kommun har fått ett erbjudande av Ålands landskapsregering. Det vill säga att LR bygger ett besökscenter i Bomarsund och Sunds kommun är med och tar ansvar för driften. Rätt eller fel? Det här är nuvarande LR:s linje, och vi ser inte det som ett problem, utan snarare som en möjlighet för att vidareutveckla en annan del av Ålands kulturvagga, det vill säga unika Bomarsund.

Tyvärr har informationen kring besökscentret varit knapphändig i och med en lång förhandlingsprocess. Under samma tid har rykten florerat och det finns självfallet också kritiska röster som inte alls vill ha ett besökscenter i Bomarsund.
Ett allmänt missförstånd är att Sunds kommun ska betala 200.000 euro per år för en anläggning som någon näringsidkare får driva gratis, vilket inte är sant.

Sunds kommun betalar årligen 10 euro för besökscentret.
Sunds kommun ska arrendera ut driften av besökscentret till det privata näringslivet. Sunds kommun ska ta ut en skälig hyra för den kommersiella ytan – kafé, shop, kök och personalutrymmen.
Sunds kommun kan därmed få en hyresintäkt på 10.000-15.000 euro per år.
Och det kostar Sunds kommun 10 euro per år.
För Jan Karlsgården är arrendet just nu cirka 10.000 euro per år.

Övriga driftskostnader betalar näringsidkaren, som dessutom får ett driftsbidrag från LR för uppvärmning på 6.000 euro per år, näringsidkaren får behålla alla entréavgifter till utställningen och tjäna pengar på kafé och shop samt uthyrning av utrymmen för publika tillställningar. I dagsläget har tre seriösa företagare varit i kontakt med Sunds kommun och meddelat att de tänker lämna in anbud för driften. De tre företagarna menar dessutom att intresset för att driva besökscentret är stort.
Sunds kommun ska dock lämna en driftsgaranti under 10 år. Garantisumman är på 250.000 euro, och sjunker successivt efter vissa årsintervaller.
Garantisumman måste Sunds kommun betala till LR ifall besökscentret stängs helt och hållet.

Om näringslivet mot förmodan inte skulle klara av att driva anläggningen kan Sunds kommun driva anläggningen, likt Telegrafen i dag, vilket skulle göra att Sunds kommun inte behöver betala ut garantisumman till LR.
Tidigare Sundspolitiker har haft mod, exempelvis när Ålands golfklubb skulle bygga golfbanan i Kastelholm. Då skrev Sund under en borgensförbindelse på två miljoner mark, det var en betydligt större risk än Besökscentret.

Kritiken kommer just nu främst från näringsidkare i Sund och en del Sundsbor. Och det har vi respekt för. Men vi vidhåller att mångfald föder flerfald! Åre och Visby har bevisat det. Och det föder med största sannolikhet nya affärsmöjligheter. Dessutom skapas det nya arbetsplatser i Sund.
Vi anser att Sunds kommun ska ”satsa”. Möjligheterna blir stora för Bomarsund, Sund och hela turist-Åland, och riskerna förhållandevis hanterliga.

Nu har vi i kommunstyrelsen enhälligt godkänt avtal med bilagor och kalkyler, som ska presenteras för kommunfullmäktige i Sund tisdagen den 13 september. Därefter ska kommunfullmäktige slutligen avgöra om Sunds ska accepterar erbjudandet från LR eller om en majoritet tackar nej.
Kommunstyrelsen i Sund