DELA

Kommunstrukturen

Landskapsregeringen motiverar sin tvångslag, som förändrar den åländska kommunstrukturen från 16 till 4 kommuner, med att de värnar om de mindre kommunerna och deras invånare.

Hittills har landskapsregeringen ”värnat” om de mindre kommunerna genom att minska på deras landskapsandelar med fyra miljoner, genom att skrota transportstödet till skärgårdens butiker och turistanläggningar och genom att totalt strunta i de mindre kommunernas och dess invånares åsikter.

RUNAR KARLSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT