DELA

Kommunsammanslagning mindre bra för skärgården

I all landsbygdsutveckling som jag jobbat med från OECD till Nordiska ministerrådets arbetsgrupp så är närdemokratin ledord och fungerande lokalservice grundförutsättningarna för en levande landsbygd och skärgård. Nordiska länders kommunsammanslagningar har sällan varit av godo, urbaniseringen har gynnats.

Sammanslagningarna har tagit bort lokala bibliotek, vårdcentraler, skolor och daghem, det samma som arbetstillfällen. Då ingen mera jobbar på orten, vem skall handla i den lokala butiken?!

En god del av Ålands befolkning får sin lön genom sina anställningar inom kommunens verksamheter och de pengar man betalar ut i form av löner kommer snabbt samhället tillgodo igen i form av skatter och konsumtion. Personligen skulle jag se att mera inflytande och bestämmande flyttade ut till kommunerna.

Kommuner som vill samarbeta med varandra skall givetvis göra så i olika former – kommungränserna och namnen skall man inte röra. För att hela Åland skall leva och inte skärgården bli en semesterby som är öppen från maj till augusti så behöver grundservicen bevaras.

Miljonsatsningar för att korta ner resetiden för ett fåtal bofasta i yttre skärgården med någon minut kunde vänta och i stället jobben bibehållas ?! Om ingen kan bo kvar vem skall då åka på alla dyra fina broar och vägar ?!

Mikael Erickson