DELA

Kommunsammanslagning måste ske med öppna ögon

En sak är klar, om invånarna i de norråländska kommunerna tycker att en kommunsammanslagning skall göras så skall den göras. Det viktiga är att invånarna, och för den delen politikerna, vet vad en kommunsammanslagning innebär.

För ett tag sedan presenterades den samarbetsutredningsrapport som gjorts gällande Finström, Geta och Sund. Rapporten menar att en sammanslagning vore det bästa. Rapporten är välskriven och lättförståelig men saknar både analys och konsekvensbedömning . Det är upp till kommunerna att göra detta arbete och därefter fatta beslut.

En slutsats i rapporten är att den nya kommunen efter en övergångsperiod på 5 år (man utgår då från att den nya kommunen under 5 år erhåller ett sammanslagningsunderstöd) behöver minska den nya kommunens nettokostnad med 3,8 %. Just 3,8 % låter inte farligt men omräknat i pengar handlar detta om drygt 660.000,- per år och då förstår alla att denna summa sparar man inte på att ta bort några kommundirektörer och övriga tjänstemän. En kommunindelningsman kommer förstås att utreda dessa frågeställningar men nog är det bättre om kommunerna själva är både proaktiva och engagerade i detta skede.

Det viktiga när man går in för en kommunsammanslagning är att man gör det med öppna ögon och transparens. Är man exempelvis i Geta beredd på att skolan kan läggas ner om ett antal år, är man i Sund beredd på att funktionerna flyttar till Godby osv. Tycker man detta är helt ok så har man kommit långt vad det gäller kommunsammanslagning. Finström med Godby som centralort är vinnaren i en ny kommun, risken att något flyttas bort från kommunen är minimal.

En kommunsammanslagning är en process som skall få ta tid, utredas och diskuteras ordentligt. De tre berörda kommunerna har i dagsläget både ekonomi och funktioner i bra skick. Låt denna process få ta sin tid, huvudsaken är att invånarna förstår vad kommunsammanslagning innebär, att de får vara delaktiga, att de får påverka. Denna fråga är så oerhört viktig så att den inte får jäktas fram vilket nu håller på att ske. Någon kanske tycker att detta handlar om att förhala frågan men för oss handlar det om att göra det hela bra och rätt från början. Det är vi skyldiga våra invånare. Vi skall även minnas att kommunrapporten presenterades för bara knappt två månader sedan och mig veterligen inte analyserats i någon kommun, åtminstone inte i Finström.

Från centern i Finströms sida skulle vi gärna sett att nästa steg blivit att de tre berörda kommunerna suttit sig ner tillsammans i positiv anda och analyserat rapporten och dess konsekvenser och gjort en färdplan för framtiden. Dessvärre hoppade det avgående fullmäktiget i Finströms över några naturliga steg i processen och beslöt gå vidare med en kommunindelningsutredning.

Roger Höglund,

centern i Finström