DELA

Kommunreform eller KST?

I våra politiska system mal nu två projekt som är väldigt nära besläktade. Så nära att det enligt min uppfattning borde drivas så att kommunfrågan löses först. Efter det har vi förhoppningsvis kommuner som är så stora att de kan bilda egna ”KST-områden”. Blir det nej till nya kommuner blir KST-organisationen ett naturligt nästa steg.

Oberoende om det är kommunfrågan eller KST som skall lösas borde lagtinget/landskapsregeringen ge tydliga direktiv om förutsättningarna. Som jag skrev senast, hur stor folkmängd, hur sprida kommunal service, vilka kompetensnivåer är aktuella samt sist men inte minst, klargöra landskapsregeringens ekonomiska kapacitet att betala ut landskapsandelar. Tydliga tecken finns att vi kan räkna med minskande andelar de kommande 5–10 åren.

Då kan kommunfolket räkna själva om de vill ta ökningar över skatten eller göra försök till rationaliseringar. Det finns väl många pekpinnar i dag som är mest generella strävanden, klarspråk och tydliga besked är alltid bra.

På samma sätt behövs också landskapsregeringens inställning till uppgiftsfördelning mellan landskapsregeringen och kommunerna. Finns det områden där landskapsregeringen är rätt huvudman och borde ta över? Tex brand/alarm och räddning, byggnadsinspektion, regional planering, barnskydd och skydd för utsatta personer? Blir kommunerna inte färre och större känns det realistiskt att ha en diskussion om hur/var flyktingmottagandet skall organiseras. Någon form av övergripande näringslivsutveckling kan också vara aktuell. Därutöver har vi kraven på den kommunala servicen, klasstorlekar, dagisverksamheten och liknande. (OBS jag förespråkar med detta inte nerskärningar utan diskussion).

När det finns kött på benen i rubrikerna ovan kan landskapsregeringen ta lunch och låta våra kommunalpolitiker ta hand om frågan. Då har de goda förutsättningar att gå vidare. De är rätt ägare till frågeställningen och har den kunskap och erfarenhet som krävs för att få ihop en bra kommunstruktur eller dito KST.

Lennart Isaksson, MSM