DELA

Kommunreform behövs

I onsdags kunde man höra centerns ordförande Harry Jansson i radion berätta att en av deras viktigaste valfrågor blir att vi i princip fortsättningsvis ska ha kvar alla sexton kommuner och att en kommunreform utan tvekan leder till att skolor och dagis läggs ner.
Det här är som vanligt en del av centerns konservativa retorik inför valet för att appellera till landsbygds- och skärgårdsbefolkningen med budskapet att behåller man det gamla och har det som det alltid har varit så blir allting bra. Och röstar man på centern så läggs inte det egna dagiset eller den egna skolan ner. Allt annat är ett hot.

Tar man sig en funderare på hur det är nu och hur det har gått i praktiken så framträder en annan bild. Vi kan ta Emkarby och Pålsböle skolor som exempel. Regeringspartiet centern har makten i både kommunen och i landskapet. Trots det har skolorna lagts ner.
Jag är helt övertygad om att vi behöver se över hela den kommunala strukturen och hur vi producerar servicen. Vi kommer inte att klara av att ha 16 självbärande kommuner på Åland framöver. Det finns möjligheter till ekonomiska fördelar. Vi behöver inte bekosta 16 kommundirektörer och 16 nämnder inom varje område och så vidare. All planering kunde också bli bättre. Min absoluta övertygelse är att diskussionen om kommunreform måste börja föras på allvar i parlamentet där vi kan beakta helheten på Åland.

Vatten- och avloppsledningar behöver inte anpassas efter kommungränser, mark- och bostadsplanering likaså. Man ska heller inte behöva köra åt ”fel håll” när man lämnar barnen på väg till jobbet. Man ska få en större chans till opartisk behandling i myndighetsfrågor. Och mycket annat. Vi kan självklart se till att ha kvar en hel del lokalt inflytande och bestämma om vissa garantier där service i närheten är nödvändigt.
Historiska gränser skapar onödiga problem. Utgångspunkten för produktionen av välfärdstjänster ska utgå från de behov som människor har och inte från hindrande gränser. De lokala namnen kan ändå vara kvar; Geta kan fortsättningsvis heta Geta.
Petri Carlsson (M)