DELA

Kommunikation och transparens

Gällande förslaget att ändra det i lagtinget behandlade grundavdraget, är detta i sig inget liberalerna motsätter sig. Förslaget att höja grundbidraget med 50 € (2970–3020 €) är till fördel för låginkomsttagare och ger en positiv effekt på köpkraften, det är bra.

Däremot är detta förslag ännu en ekonomisk belastning som drabbar kommunerna, denna gång med omkring 100 000 €/år. Ärendet har inte skickats på remiss och frågan är om kommunerna fått ge feedback på förslaget i den omfattning de önskat och att eventuella motargument blivit beaktade?

Vid lagstiftning är det av stor vikt att alla parter som berörs blir hörda och att konsekvensanalysen är transparent. Allt för att skapa bästa möjliga samarbete mellan Ålands landskapsregering och kommunerna.

John Holmberg

Liberala lagtingsgruppen